Clausula legal al correu electrònic

La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s), enviada des de Anfibium Sustainability, S.L., és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Les seves dades seran tractades pel Responsable del tractament: Anfibium Sustainability, S.L., amb CIF B95979860 i direcció posta en Lorenzo Areilzaga 21 Baix, 48993 Getxo (Bizkaia). Finalitat: Les dades de contacte i en el seu cas els relatius a la funció o lloc exercit de les persones físiques que prestin serveis en l’empresa seran tractats amb la finalitat de mantenir el contacte amb aquestes, així com de dur a terme la seva localització professional. Base de legitimació: Interès legítim. Destinataris: No se cediran dades a tercers tret que siguin estrictament necessaris o existeixi una obligació legal. Termini de conservació: Mentre que estigui en vigor la relació entre les parts. Drets: Pot exercir els seus Drets d’accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades davant el responsable del tractament; a més d’acudir davant l’autoritat competent si ho desitja (AEPD).

Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, l’empleat o l’agent responsable de lliurar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, l’informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça a dalt esmentada. Gràcies.